Welkom op de website van Project XL2M.
Op deze site vind je alle informatie over het Project dat als doel heeft jongeren zelfredzaam te maken in eigen gewichtsbeheersing. Voor antwoord op persoonlijke vragen kunt u terecht op ons contactformulier.

Overgewicht is één van de grootste gezondheidsproblemen van de huidige generatie. In 2019 had 50,1% van de volwassen Nederlandse bevolking overgewicht, in 14,7% van de gevallen was er sprake van ernstig overgewicht (obesitas). Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in 2019 14,2% van de Nederlandse kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar een vorm van overgewicht had, 2,3% had obesitas. Respectievelijk 53% van de jongens en 66,2 % van de meisjes in deze leeftijdscategorie behaald de beweegnorm zoals gesteld door de overheid niet (leefstijlmonitor 2019, CBS). Kinderen en jong volwassenen met een te hoog BMI op volwassen leeftijd een grotere kans hebben op overgewicht en obesitas.

Er zijn verschillende factoren van invloed op het ontwikkelen van overgewicht.

Mogelijke Oorzakelijke factoren voor Overgewicht
Verstoorde energiebalans (te hoge inname, te laag verbruik)
Hormonale dysfuncties
Stofwisselingsproblematiek
Medicijngebruik

Mogelijke Psychologische Gevolgen
Negatief zelfbeeld
Negatieve lichaamsomgang
Maatschappelijk disrespect voor uiterlijk
Depressie
Eetstoornissen
Sociaal isolement
Laag zelfvertrouwen
Angststoornissen

Risicofactoren op het ontwikkelen van overgewicht
Lage sociaaleconomische status
Laag opleidingsniveau (weinig kennis gezonde voeding)
Genetica (ouder(s) met overgewicht)
Overgewicht brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee

Mogelijke Lichamelijke Gevolgen
Hart-, vaat- en darmziekten
Glucose-intolerantie
Insulineresistentie
Diabetes Mellitus type 2
Coronair ischemisch hartlijden
Hypertensie
Verhoogd cholesterol
TIA/CVA
Slaapapneusyndroom
Arthrosis deformans
Verminderde motorische vaardigheden
Kanker

In de adolescentie (10 t/m 22 jaar) wordt de manier van leven, ook wel levensstijl, voor het grootste deel gevormd. Kinderen die op jonge leeftijd overgewicht hebben ontwikkeld hebben vaak op latere leeftijd moeite om deze levensstijl te veranderen.
Wanneer men de controle wil over eigen gewicht, moet er een goede balans zijn tussen inname en verbruik van energie. Hierbij is het van belang dat er voldoende kennis is van wat men eet of drinkt, voldoende wordt bewogen en dat dit alles deel uitmaakt van de normale dagelijkse routine. Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft dat wanneer men een blijvend effect op gewichtsbeheersing wil bewerkstelligen, er sprake moet zijn van een gedragsverandering en verandering van de levensstijl.

Weet jij hoeveel energie (calorieën)  je op een dag nodig hebt om goed te kunnen presteren?
En weet je hoe lang je moet hardlopen om opgeslagen energie te verbruiken?

Wanneer je de controle wilt over eigen gewicht, moet er een goede balans zijn tussen inname en verbruik van energie. Energie krijg je door te eten en te drinken.

Maar hoeveel energie krijg je van wat je eet en drinkt, en is dat genoeg, of misschien wel te veel? Het is belangrijk om voldoende te weten over wat je eet of drinkt, dat je voldoende in beweging bent en dat dit allemaal onderdeel is van je normale dagelijkse leven.

Wetenschappelijk onderzoek zegt dat wanneer je een blijvend effect op gewichtsbeheersing wilt hebben, er sprake moet zijn van een gedragsverandering en verandering van de leefstijl.

“Project XL2M geeft je de kans om te leren zelfredzaam te worden in eigen gewichtsbeheersing.”

Bereken je BMI
cm
kg
Powered by Easy BMI Calculator

De Body Mass Index (BMI) is de meest gehanteerde methode waarbij men kan zien of er sprake is van onder-, normaal- of overgewicht. Het BMI berekent men door het gewicht te delen door de lengte in het kwadraat. Bij volwassenen is sprake van overgewicht vanaf een BMI van 25. Vanaf een BMI van 30 wordt gesproken over obesitas. Voor kinderen gelden andere afkapwaarden dan voor volwassenen. Wil jij weten of je BMI past bij je leeftijd? Vul je lengte en gewicht in en controleer het hier.