4. Buikomvang

Naast het berekenen van het BMI kan men ook de buikomvang meten om het totaal aan vetpercentage te berekenen. Van een gezonde buikomvang bij vrouwen is sprake als deze minder is dan 84 cm. Bij mannen, indien deze minder is dan 94 cm. (Bij Aziatische mannen geldt dat een buikomvang van minder dan 90 cm. als gezond is). Van abdominale obesitas bij vrouwen is sprake vanaf een buikomvang van 88 cm. Bij mannen is dat vanaf 102 cm.

Net als bij het BMI gelden ook bij de buikomvang andere referentiewaarden voor kinderen en jongeren. Dit omdat het lichaam in die periode aan flinke ontwikkelingen onderhevig is in vormen van groei en lichaamssamenstelling. De referentiewaarden voor de buikomvang zijn terug te vinden in figuur 4.

Figuur 4. Buikomvang referentiewaarden voor Nederlandse jongens en meisjes

Leeftijd jongens meisjes
Jaren -2 SD 0 SD +2 SD -2 SD 0 SD +2 SD
8 49,7 56,5 68,5 48,3 55,7 68,5
9 51,0 58,2 71,4 49,6 57,3 71,4
10 52,3 59,9 74,3 50,9 59,0 74,2
11 53,8 61,8 77,2 52,3 60,6 76,9
12 55,4 63,9 80,0 53,8 62,4 79,3
13 57,2 66,1 82,8 55,3 64,1 81,4
14 59,1 68,2 85,2 56,6 65,6 83,2
15 60,9 70,3 87,4 57,8 66,8 84,6
16 62,6 72,3 89,4 58,8 67,9 85,7
17 64,1 74,0 91,1 59,6 68,8 86,7
18 65,4 75,6 92,6 60,3 69,5 87,5
19 66,6 77,0 94,0 60,9 70,2 88,3
20 67,7 78,3 95,4 61,4 70,8 88,9
21 68,8 79,6 96,6 61,9 71,3 89,5