11. Conclusie

Overgewicht en obesitas is een groeiend en complex probleem dat verstrekkende gevolgen en uiteenlopende oorzaken kan hebben. De beste behandeling van overgewicht en obesitas is een door zorgprofessionals multidisciplinaire aanpak waarbij sport & bewegen, voeding & diëtiek en psychosociale factoren worden behandeld.

Het is ten allen tijde belangrijk uitleg en verheldering te geven aan de patiënt omdat er over dit thema velen mythes en sagen de ronde doen. Ook moet uitleg en educatie ervoor zorgen dat de patiënt inzicht krijgt in het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van overgewicht en obesitas. De patiënt moet na het behandeltraject zelfredzaam zijn. Controle op afstand is hierbij passend.

Kinderen en adolescenten vormen een aparte groep bij de interventie waarbij rekening moet worden gehouden met factoren als ouders, schoolomgeving en bewegingsplezier. Behandeling op jonge leeftijd verdient absoluut de voorkeur boven een behandeling latere leeftijd. Dit vanwege pathofysiologische en psychosociale factoren die bepalend zijn voor de manier en de kwaliteit van leven.