Visie
Project XL2M werkt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie waarbij het probleem ‘overgewicht/obesitas’ multidisciplinair wordt aangepakt. Overgewicht/obesitas is het resultaat van een leefstijl waarbij de inname en het verbruik van energie niet in balans is. Deze disbalans brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
Overgewicht/obesitas ontstaat niet op zichzelf. Vaak kan een samenkomst van verschillende persoonlijke- en omgevingsfactoren aangeduid worden als oorzaak voor het probleem. Het is het van belang om al deze factoren in kaart te brengen en het aandeel ervan in het ontstaan van de problematiek te beoordelen, om zo het probleem bij de kern aan te kunnen pakken.
Door samen te werken met fysio-/oefentherapie (beweeggedrag), diëtist (eetgedrag) en psycholoog (psychsociaal welzijn) gebruikt Project XL2M drie verschillende invalshoeken om de oorzakelijke problematiek zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
Project XL2M is een vrijwillig project. Dat betekent dat de deelnemer enkel kan deelnemen aan het project wanneer hij/zij dit zelf wil. Het is immer onmogelijk om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij iemand waarbij de wil er niet is.
Project XL2M gelooft dat het gezin en omgeving van groot belang is om de gewenste verandering tot stand te kunnen brengen. Ouders/verzorgers zijn immer een voorbeeld in gedrag en leefstijl. Familie en vrienden kunnen in gedrag invloed uitoefenen op de deelnemer en bepalend zijn in verandering van gedrag en leefstijl. Wanneer in de omgeving van de deelnemer de voorwaarden mee veranderen en verbeteren zal het voor de deelnemer gemakkelijker zijn om de leefstijl aan te passen en dit ook zo te houden.
Project XL2M heeft als doel de deelnemer op lange termijn zelfredzaam te maken in gewichtsbeheersing. Parameters zijn het BMI en buikomvang, waarbij stabilisatie het doel is. Dit betekent dus ook dat gewichtsverlies niet het hoofddoel is van het project. Mochten de gedragsveranderingen intreden tijdens het project, dan is afname van gewicht wel mogelijk.

Doel
Project XL2M heeft als hoofddoel om de deelnemers te leren zelfredzaam te zijn in hun gewichtsbeheersing. Door het verkrijgen van kennis zullen de deelnemers de mogelijkheid hebben om zelfstandig gezonde keuzes te kunnen maken op het gebied van voeding en bewegen.
Subdoel tijdens Project XL2M is het stabiliseren van BMI en buikomvang. Dit betekent dat ernaar gestreefd wordt om het lichaamsgewicht niet verder toe te laten nemen tijdens het project.  Vermindering van het gewicht zal niet als doel gesteld worden, maar geldt als positieve terugkoppeling van het verbeterde leefpatroon.

Kennis
De kennis die nodig is voor de te bereiken gedragsverandering wordt aangeboden door het geven van klassikale lessen, groepslessen en individuele begeleiding waar nodig. Een inhoudelijke invulling van de lessen is terug te vinden in bijlage 1.

Gedragsverandering
Om zelfredzaam te worden in gewichtsbeheersing is het nodig een gedragsverandering te ondergaan met betrekking tot eet- en beweeggedrag. Dit is een proces wat geleidelijk verloopt en waarvoor de onderstaande fasen moeten worden doorlopen.
Door mee te doen aan Project XL2M heeft de deelnemer de eerste fase(1) gepasseerd. Vervolgens krijgt de deelnemer de kans om fase 2, 3, en 4 te doorlopen tijdens Project XL2M door de kennis op te doen. Fase 5 en 6 zijn voor de deelnemers om zelf uit te voeren en om te zetten in een onderdeel van het algemeen dagelijks leven.
Gedragsverandering duurt volgens Lally et al. (2009) iets meer dan 2 maanden. Dit betekent dat gedragsverandering tijdens deelname aan Project XL2M een haalbaar doel is.

 

Competenties
Na het meedoen aan Project XL2M heeft de deelnemer:
–    de kennis om gezonde keuzes te kunnen maken met betrekking tot voeding;
–    de kennis om op de juiste manier en doelgericht lichamelijk te trainen;
–    beter kracht en conditie, waardoor de kans op participatie bij sport en bewegen verhoogd;
–    de handvatten om zelfredzaam te zijn in gewichtsbeheersing.

Wie zijn wij?
Project XL2M is een team van paramedici die kinderen willen helpen om een gezonde leefstijl aan te nemen en zo zelfredzaam te worden in eigen gewichtsbeheersing.
Het team bestaat uit de volgende zorgprofessionals.

Harry de Groot (Fysiotherapie Culemborg)
Oefentherapeut
Kinderoefentherapeut
Projectleider ‘XL2M’
Harry is sinds 2011 werkzaam bij ‘Fysiotherapie Culemborg’ (voorheen ‘Fysiotherapie Lange Meent’) gevestigd aan de Beatrixstraat in Culemborg. De praktijk bevindt zich in Gezondheidscentrum Culemborg en werkt nauw samen met de daar gevestigde disciplines. Vanaf 2013 is hij afgestudeerd kinderoefentherapeut, waarbij hij zich richt op de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 5-17 jaar. Harry is gespecialiseerd in schrijfvaardigheidsproblematiek, motorische retardatie, DCD en overgewicht bij kinderen.
In 2013 is hij mee gaan werken aan project XL2M, waar hij in 2014 eigenaar van werd.

Laura van Beurden
Diëtiste
Laura is in 2016 afgestudeerd als diëtist aan de Hogelschool van Arnhem en Nijmegen. Zij heeft daarbij de minor ‘gedrag bij leefstijl en gezondheid’ afgerond. Na haar afstuderen is Laura haar eigen praktijk gestart als diëtist in Culemborg en werkt nauw samen met verschillende disciplines. In 2017 heef zij de cursus kindervoeding en kinderdiëtetiek gevolgd. Daarnaast werkt zij in het Groene Hart ziekenhuis en is ook werkzaam in een behandelcentrum voor volwassenen en kinderen. Sinds juli 2016 is Laura mee gaan werken  aan Project XL2M.

Mart Beek (Psychologenpraktijk Perspectief)
Orthopedagoog, Psycholoog Kind & Jeugd
Mart is in 2013 afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en heeft in 2016 de master Orthopedagogiek afgerond. Hij heeft in verschillende instellingen gewerkt, waaronder de verslavingszorg en gehandicaptenzorg. De afgelopen twee jaar is Mart werkzaam bij Perspectief als Psycholoog Kind & Jeugd. Op de vestiging in Culemborg werkt hij met kinderen, jongeren en jong volwassenen. Door de grote variatie in werkervaring heeft Mart een brede kijk op de problematiek in het dagelijks werk. Vanuit de CGT principes als basis, werkt hij dagelijks met cliënten aan gedragsverandering. Mart is sinds 2018 betrokken bij Project XL2M.

Kosten
De kosten voor deelname aan Project XL2M worden volledig vergoed door zorgverzekering en gemeente. Hierdoor kan Project XL2M voor de deelnemers een kosteloos project zijn.
Bij no-show of vroegtijdig afbreken van deelname kan niet worden gedeclareerd en zullen kosten in rekening moeten worden gebracht. Voor deelname zal een behandelovereenkomst worden ondertekend waarin de financiële afhandeling hiervan zal worden toegelicht.

Bereken je BMI
cm
kg
Powered by Easy BMI Calculator

De Body Mass Index (BMI) is de meest gehanteerde methode waarbij men kan zien of er sprake is van onder-, normaal- of overgewicht. Het BMI berekent men door het gewicht te delen door de lengte in het kwadraat. Bij volwassenen is sprake van overgewicht vanaf een BMI van 25. Vanaf een BMI van 30 wordt gesproken over obesitas. Voor kinderen gelden andere afkapwaarden dan voor volwassenen. Wil jij weten of je BMI past bij je leeftijd? Vul je lengte en gewicht in en controleer het hier.